BEREGNING AF TEORETISK VÆGT FOR FINSØLVPLADE


Finsølvplade - Teoretisk vægt pr.cm2

vaegt finsoelvplade